ورزشی

کلمه “زپرتی” از کجا آمد؟

. . کلمه “زپرتی” از کجا آمد؟زِپرتی واژه روسی به معنی زندانی است واستفاده ازآن یادگارزمان قزاقهای روسی درایران است درآن دوران هرگاه سربازی به زندان می‌افتاد می‌گفتند یارو زپرتی شد

Read More »

بزرگترین دشمن دانایی، نادانی نیست، بلکه توهم دانایی است…!

زکریای رازی آمد و رفت!انیشتین آمد و رفت!استیو جابز که به نوعی پدر تکنولوژی نوین بود هم آمد و رفت!بیل گیتس هم درحال رفتن است!هرروز اختراعی در جهان ثبت می شود اما هنوز در خانواده و همسایگی ما مادری اسپند دود می کند تا فرزندش چشم نخورد! پدری گوسفند می‌کشد و نذری می‌دهد تا ظلمش بخشیده شود! مادربزرگ در انتظار …

Read More »