سیاسی

آذری‌جهرمی گفته چون با فساد برخورد می‌کنم، اتهام فساد به من زده‌اند. احمدی‌نژاد هم ….

. . . آذری‌جهرمی گفته چون با فساد برخورد می‌کنم، اتهام فساد به من زده‌اند. احمدی‌نژاد هم همین را گفت ولی انبوه مفسدان و مجرمان در حلقه مدیرانش بودند، صادق لاریجانی هم چنین می‌گفت، یاران نزدیکش مفسد بودند و در زندانند؛ سناریوی تکراری.

Read More »

شاید باور نکنید ولی این مزار رئیسعلی دلواریه در نجف عراق!!

. . . شاید باور نکنید ولی این مزار رئیسعلی دلواریه در نجف عراق!! شيرمرد بوشهری که در جنگ جهانى اول، ۷ سال تمام با یاران ۷۰۰ نفره اش در مقابل نیروهای ۵۰۰۰ هزار نفری انگلیس آنقدر خوب ایستادگی کرد که انگلیس ها مجبور شدند از هند و عراق نیرو وارد ايران کنند

Read More »

خانم حلیمه یعقوب، رئیس جمهور مسلمان سنگاپور

. . . خانم حلیمه یعقوب، رئیس جمهور مسلمان سنگاپور در زمان او درآمد سنگاپور به ۲ تریلیون دلار افزایش یافت. درآمد شهروند سنگاپور در سال به ۸۵،۰۰۰ دلار افزایش یافت. گذرنامه سنگاپور ارزشمندترین گذرنامه در جهان شد.بیکاری را به ۱ درصد رساند.نزدیک به ده هزار پروژه بسیار بزرگ را به انجام رسانید. فساد در سنگاپور را به صفر رساند.تمام …

Read More »

بزرگترین دشمن دانایی، نادانی نیست، بلکه توهم دانایی است…!

زکریای رازی آمد و رفت!انیشتین آمد و رفت!استیو جابز که به نوعی پدر تکنولوژی نوین بود هم آمد و رفت!بیل گیتس هم درحال رفتن است!هرروز اختراعی در جهان ثبت می شود اما هنوز در خانواده و همسایگی ما مادری اسپند دود می کند تا فرزندش چشم نخورد! پدری گوسفند می‌کشد و نذری می‌دهد تا ظلمش بخشیده شود! مادربزرگ در انتظار …

Read More »