پندآموز

ترامپ یا بایدن …

گویند ، مردی دو دختر داشت ؛ یکی را به کشاورز و دیگری را به یک کوزه گر شوهر داد… چندی بعد همسرش به او گفت : ای مرد به خانه دخترانت برو و احوال آنها را جویا شو !مرد نیز اول به خانه کشاورز رفت و جویای احوال دخترش شد ؛ دخترک گفت که زمین را شخم زده و …

Read More »

Site De Rencontre Gratuit Chicoutimi

En ligne. jean-yves , 50 ans , site de rencontre gratuit Homme · Ligne choix et tenter votre chance de connaitre l’amour romantique dans ans site le cadre d’une relation de flammes jumelles, le pôle féminin. Rencontrer l’amour à ۵۰ ans 16 mai 2016 Bien sûr, rencontre gratuit cela n’est pas vrai pour absolument toutes les femmes de 40 ans …

Read More »

استالین دستور داد اعدامش کنند

. . استالین در دفترش در حال کشیدن پیپ بود که منشی اش گفت: شخصی میخواهد شما را ببیند و میگوید پیشگو است، استالین دستور داد اعدامش کنند و گفت: این ‌شیاد چرا اعدامش را پیش بینی نکرده بود؟

Read More »

خانم حلیمه یعقوب، رئیس جمهور مسلمان سنگاپور

. . . خانم حلیمه یعقوب، رئیس جمهور مسلمان سنگاپور در زمان او درآمد سنگاپور به ۲ تریلیون دلار افزایش یافت. درآمد شهروند سنگاپور در سال به ۸۵،۰۰۰ دلار افزایش یافت. گذرنامه سنگاپور ارزشمندترین گذرنامه در جهان شد.بیکاری را به ۱ درصد رساند.نزدیک به ده هزار پروژه بسیار بزرگ را به انجام رسانید. فساد در سنگاپور را به صفر رساند.تمام …

Read More »

متروی تهران ایستگاهی دارد به نام جوانمرد قصاب

. . این جوانمرد، همیشه با و‌ضو بود.میگفتند: عبدالحسین، چه خبر از وضع کسب و کار؟ می گفت: الحمدلله، ما از خدا راضی هستیم، او از ما راضی باشه……!! هیچکس دو کفه ترازوی عبدالحسین را مساوی ندیده بود، سمت گوشت مشتری همیشه سنگین تر بود. اگر مشتری مبلغ کمی گوشت میخواست، عبدالحسین دریغ نمی کرد. می گفت: «برای هر مقدار …

Read More »

ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ فاسد ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺪﯾﺮفاسد ﻏﺮﺑﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟

. از دكتر ﻣﺼﺪﻕ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ فاسد ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺪﯾﺮفاسد  ﻏﺮﺑﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ! ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭتان ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻰ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﺍﻋﻮﺽ ﻛﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻴﺞ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻰ ،ﻭﻟﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻰ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﻰ ﻭ ﻛﺎﺷﻰ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﯿﮏ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﻭ …

Read More »

بزرگترین دشمن دانایی، نادانی نیست، بلکه توهم دانایی است…!

زکریای رازی آمد و رفت!انیشتین آمد و رفت!استیو جابز که به نوعی پدر تکنولوژی نوین بود هم آمد و رفت!بیل گیتس هم درحال رفتن است!هرروز اختراعی در جهان ثبت می شود اما هنوز در خانواده و همسایگی ما مادری اسپند دود می کند تا فرزندش چشم نخورد! پدری گوسفند می‌کشد و نذری می‌دهد تا ظلمش بخشیده شود! مادربزرگ در انتظار …

Read More »