Helllo

RSS
 

خانم حلیمه یعقوب، رئیس جمهور مسلمان سنگاپور

۱۴ آبان

.

.

.

خانم حلیمه یعقوب، رئیس جمهور مسلمان سنگاپور

در زمان او درآمد سنگاپور به
۲ تریلیون دلار افزایش یافت.
درآمد شهروند سنگاپور در سال
به ۸۵،۰۰۰ دلار افزایش یافت.

گذرنامه سنگاپور ارزشمندترین
گذرنامه در جهان شد.
بیکاری را به ۱ درصد رساند.
نزدیک به ده هزار پروژه بسیار
بزرگ را به انجام رسانید.
فساد در سنگاپور را به صفر رساند.
تمام مالیات ها را از محصولات سنگاپور حذف کرد

او در سخنرانی خود در دانشگاه یوام گفت:


خطرناکترین فرد برای یک جامعه و یک
کشور کسی است که بخواهد مادام العمر در قدرت باقی بماند !

او وطن فروش و خائن ترین فرد است، چرا که با اجازه ندادن در بقدرت رسیدن دیگران، فرصت خدمت نخبگان و افکار تازه و پیشرفت را از آن جامعه و از آن کشور سلب می کند. با چنین کسی باید بمانند یک دشمن مبارزه کرد !
من حلیمه یعقوب، بنده ای از بندگان خدا هستم و از خدا میترسم. هر کسی میخواهد با من برای مردم سنگاپور کار کند، من بخاطر خدا، خواهر او هستم. تصمیم و همّ و غم من، بالا بردن سطح زندگی شهروندان سنگاپور است

 

لطفا نظر خود را اعلام فرمایید