Helllo

RSS
 

شاید باور نکنید ولی این مزار رئیسعلی دلواریه در نجف عراق!!

۱۵ آبان

.

.

.

شاید باور نکنید ولی این مزار رئیسعلی دلواریه در نجف عراق!!

شيرمرد بوشهری که در جنگ جهانى اول، ۷ سال تمام با یاران ۷۰۰ نفره اش در مقابل نیروهای ۵۰۰۰ هزار نفری انگلیس آنقدر خوب ایستادگی کرد که انگلیس ها مجبور شدند از هند و عراق نیرو وارد ايران کنند

 
 

لطفا نظر خود را اعلام فرمایید